Home » Posts tagged 'Đề thi'

Tag Archives: Đề thi

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015-2016 của trường THPT Chuyên Quốc Học

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015-2016 của trường THPT Chuyên Quốc Học kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2016
 • Tác giả: Lê Văn Luân
 • Tải về (pdf, tex, png): Bản pdf, Bản TeX, png1, png2.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016: THPT Chuyên Đại học Vinh

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Đại học Vinh kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2016
 • Tác giả: Hồ Thị Đức Thảo
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 của Sở GD và ĐT Thừa Thiên Huế

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 của Sở GD và ĐT Thừa Thiên Huế kèm đáp án và thang điểm.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2016: THPT chuyên Hạ Long

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Hạ Long kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2016
 • Tác giả: Hoàng Nguyễn Mỹ Anh
 • Tải về (pdf, tex, png): Bản pdf, Bản TeX, png1, png2

Đề thi thử THPT 2016: THPT chuyên Vĩnh Phúc

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2016
 • Tác giả: Châu Thị Na
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX