Home » Posts tagged 'Đồng dạng'

Tag Archives: Đồng dạng

Ứng dụng định lý Thales và tam giác đồng dạng

Trong nghiên cứu này, tôi sẽ tập trung tìm hiểu hiểu biết của học sinh trung học cơ sở về ứng dụng của định lí Thales và tam giác đồng dạng.
Bài thu hoạch này gồm 6 chương:
Chương 1: Chương mở đầu. Trong chương này tôi trình bày lí do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu.
Chương 2: Đặt vấn đề. Trong chương này tôi giới thiệu sơ lược về tiểu sử của nhà toán học Thales cùng với định lí Thales, phương pháp tam giác đồng dạng và trình bày một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan.
Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. Chương này trình bày về ngữ cảnh nghiên cứu, đối tượng tham gia vào nghiên cứu. Tôi giới thiệu phiếu học tập, phân tích phiếu học tập.

(more…)