Home » Posts tagged 'La Mã'

Tag Archives: La Mã

Lịch sử ra đời của chữ số La Mã và ứng dụng trong thực tế

Khái niệm về số và quá trình viết đã được phát triển khá lâu trước khi lịch sử được ghi chép lại cho nên cách thức phát triển đó thường dược chỉ là phỏng đoán. Cùng với bước tiến hóa của xã hội việc tính đoán đơn giản đã trở thành một nhu cầu. Một bộ lạc cần phải tiết có bao nhiêu thành viên, có bao nhiêu kẻ thú, Việc đếm có thể thực hiện bằng cách tập hợp các viên đá, sỏi những cái que… Đến thế kỷ III – Trước công nguyên đã tạo thành một hệ thống nhóm đơn có cơ số 10 bao gồm những chữ đầu của các tên gọi số: I, ∆, H ,X, M,… gọi là chữ số La Mã.

(more…)