Home » Posts tagged 'Nguyên hàm'

Tag Archives: Nguyên hàm

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng

Thông tin về sản phẩm:

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Nguyên hàm, Tích phân

Mục đích của chủ đề này nhằm giúp người soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan đặt ra nhiệm vụ xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan phù hợp, và trình bày một số điểm cần tránh khi soạn câu hỏi. Giả sử một giáo viên phải soạn những câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho một phần nội dung nào đó của chương trình và giáo viên đó biết ở mức độ khả năng nào để đặt những câu hỏi của mình. Đòi hỏi sau này đặt ra 2 điều phải cân nhắc cho người viết câu hỏi, thứ nhất là những câu hỏi phải đúng mức độ khó và thứ 2 là chũng phải bao quát được các mức độ tư duy đòi hỏi: kiến thức, hiểu, áp dụng hay những khả năng cao nhất.

(more…)

Những hiểu nhầm và sai lầm của học sinh lớp 12 trong giải toán Nguyên hàm – Tích phân

Trong đề thi tốt nghiệp THPT , Đại học , Cao đẳng, … của các năm bài toán tích phân hầu như không thể thiếu nhưng đối với học sinh THPT .Bài toán tích phân là một trong những bài toán khó vì nó cần đến sự áp dụng linh hoạt của định nghĩa, các tính chất , các phương pháp tính của tích phân. Trong thực tế đa số học sinh tính tích phân một cách hết sức máy móc đó là: tìm một nguyên hàm của hàm số cần tính tíchphân rồi dùng định nghĩa của tích phân hoặc phương pháp đổi biến số, phương pháp tính tích phân từng phần mà rất ít học sinh để ý đến nguyên hàm của hàm số tìm được có phải là nguyên hàm của hàm số đó trên đoạn lấy tích phân hay không? phép đặt biến mới trong phương pháp đổi biến số có nghĩa không? Phép biến đổi hàm số có tương đương không? vì thế trong quá trình tính tích phân học sinh thường mắc phải những sai lầm dẫn đến lời giải sai.

(more…)