Home » Posts tagged 'Phép dời hình'

Tag Archives: Phép dời hình

Giải quyết vấn đề trên biểu diễn toán động trong chủ đề Phép đối xứng

Nhờ các biểu diễn toán động như trong phần mềm The Geometer’s Sketchpad (thường được gọi tắt là Sketchpad hay GSP) là một phần mềm hình học động thương mại với mục đích khám phá hình học Euclid, đại số, giải tích, và các lĩnh vực toán khác. Phần mềm GSP có nhiều thế mạnh trong việc tạo các mô hình trực quan, cho thấy sự chuyển động của các đối tượng cả trong mặt phẳng và không gian. Ngoài ra, những vấn đề toán liên quan đến chủ đề Phép Đối xứng thường là những vấn đề khó hình dung và giải bài toán.Việc dùng phần mềm GSP giúp minh họa trực quan, hình thành những trực giác cơ bản từ đó có thể hiểu và khắc sâu các trực giác đó, hỗ trợ tốt hơn để đưa ra các ý tưởng, phản ánh, giải thích, suy luận và giải quyết vấn đề.

Phép đối xứng
(more…)

Ứng dụng Hình học động để giải quyết vấn đề toán học trong chủ đề Phép quay

Phép quay là một nội dung quan trọng trong chương trình toán học lớp 11 nói riêng cũng như chương trình toán học THPT nói chung, nó cũng là nội dung không thể thiều trong các kì thi THPT quốc gia những năm gần đây. Vì vây, tôi lựa chọn chủ đề phép quay để khai thác trong tiểu luận của mình nhằm đưa ra phương pháp sử dụng GSP để giải quyết vấn đề toán học liên quan các dạng toán cơ bản trong chủ đề phép quay, hỗ trợ cho bạn đọc, những người có niềm yêu thích với toán trong việc giải quyết các vấn đề toán học.

Phép quay
(more…)

Ứng dụng của phép dời hình trên Sketchpad

Trong hoạt động này, học sinh sẽ vận dụng lý thuyết được học (nhận dạng tam giác đều, sử dụng phép tịnh tiến, sử dụng phép đối xứng trục, sử dụng phép quay…) để giải quyết bài toán. Sau đó giáo viên sử dụng phần mềm GSP để mô tả bài toán một cách rõ ràng.

Ứng dụng của phép dời hình
(more…)