Home » Posts tagged 'Pitago'

Tag Archives: Pitago

Hoạt động toán học với Sketchpad: Phát hiện định lý Pitago

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Bùi Thị Ánh
  • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.