Home » Posts tagged 'Số nguyên tố'

Tag Archives: Số nguyên tố

Lịch sử phát triển của Số nguyên tố

Số nguyên tố là một trong những khái niệm xưa nhất của Toán học, và với mỗi học sinh khái niệm số nguyên tố cũng là một trong những khái niệm được biết đến đầu tiên. Tưởng như chúng ta đã biết tất cả những điều cần biết về số nguyên tố. Vậy mà thực tế con người còn biết quá ít về các số nguyên tố. Mặc dù vậy, sau hàng thế kỷ chỉ được biết đến như là vấn đề của toán học lý thuyết,trong khoảng 30 năm trở lại đây,số nguyên tố tham gia vào những ứng dụng thiết thực nhất của xã hội hội hiện đại: vấn đề bảo mật thông tin.Và cũng chính khi đó,người ta mới chợt nhận ra rằng,con người chưa biết gì về các nguyên tố!

(more…)