Home » Posts tagged 'Số phức'

Tag Archives: Số phức

Lịch sử ra đời và ứng dụng của Số phức trong giải bài toán đại số

Số phức là một trong những phát minh làm nên bước ngoặt lớn của Toán học. Những ứng dụng thú vị cùng với lịch sử ra đời của nó không phải ai cũng biết. Trong toán học, số phức được dung để giải quyết nhiều bài toán từ sơ cấp đến cao cấp. Số phức là cầu nối hoàn hảo giữa các phân môn Đại số, hình học lượng giác, giải tích. Thay vì tìm hiểu hết tất cả những ứng dụng của số phức thì em chỉ tìm hiểu về lĩnh vực đại số_lĩnh vực gần với học sinh nhất. Vậy lịch sử hình thành của nó như thế nào? Ứng dụng thú vị ra sao? Xin mời đọc “Lịch sử ra đời và ứng dụng của số phức trong giải bài toán đại số”.

Biểu diễn của số phức
(more…)

Thực hiện các phép tính trong Số phức sử dụng Maplet

Tạo khung maplet gồm:

 • Ô nhập hai số phức bất kì
  (lưu ý: chữ i trong số phức nhập là I, ví dụ muốn nhập số phức z =2 + 3i, ta nhập là 2 + 3*I) ,
 • Các ô hiện kết quả phép tính cần tính.
  Sau đó tạo các nút lệnh thực hiện các phép :
 • Tìm phần thực, phần ảo của số phức
 • Tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số phức
 • Tính môđun của số phức.
(more…)

Sử dụng Maple để giải quyết một số bài toán liên quan đến Số phức

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Trần Thị Thu Huyền
 • Tải về (mw): Maple – Số phức

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Số phức

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Đánh giá trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2017
 • Tác giả: Lê Quang Nhật
 • Tải về (pdf, ppt): chủ đề Số phức