Home » Posts tagged 'Tích phân'

Tag Archives: Tích phân

Sử dụng Maplet trong Maple để tính giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm và tích phân của hàm một biến

Trong bài tiểu luận này, Maplet sẽ được chia làm thành ba phần:

Phần 1: Tính giới hạn của hàm một biến
Phần 2: Tính đạo hàm của hàm một biến
Phần 3: Tính nguyên hàm của hàm một biến
Phần 4: Tính tích phân của hàm một biến

Maplet về Phép tính
(more…)

Ứng dụng Maplet vào tính Giới hạn – Đạo hàm – Tích phân

Maplet tính Giới hạn – Đạo hàm – Tích phân
(more…)

Ứng dụng của Tích phân để tính diện tích hình phẳng qua phần mềm Sketchpad

Diện tích hình học phẳng

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng phần mềm Maple để tính tích phân dạng P(x)sin(x) và P(x)cos(x)

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để tính Tích phân

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Hoàng Kim Anh Phụng
  • Tải về (pdf, mw): pdf, mw-Tính tích phân

Ứng dụng Maple để tính tích phân Lượng giác

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để tính Tích phân hàm số phân thức hữu tỉ

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để tính Tích phân hàm mũ và Logarit

Đề tài này nhằm mục đích giới thiệu đến cách sử dụng Maple để tích tích phân nói chung và tích phân hàm mũ và logarit nói riêng.

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng hoạt động trò chơi tương tác với chủ đề Ứng dụng của Tích phân

Trò chơi “Bạn học toán” có cấu tạo gồm 15 câu hỏi trả lời theo hình thức đưa ra đáp án chính xác với thời gian cho mỗi câu để vừa suy nghĩ vừa trả là 45s giây.

(more…)

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng

Thông tin về sản phẩm: