Home » Posts tagged 'Tứ diện'

Tag Archives: Tứ diện

Sử dụng Maple để giải các bài toán liên quan đến Tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nhi
  • Tải về (mw): Maple – Tứ diện