Thầy Cô sử dụng GSP để tạo các mô hình đơn giản cho học sinh hoạt động khám phá tính chất, dấu hiệu trong hình học

Ở khoá học này các em có thể sử dụng các công cụ được trang bị sẵn có và tiến hành khảo sát để rút ra được các kiến thức trong bài học.
Tổng hợp các đề thi thử bám sát nội dung đề thi tuyển sinh 10 thành phố Huế.

Tập nhận biết các dạng toán về phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp hằng đẳng thức, phương pháp nhóm hạng tử và phương pháp khác...

Tổng hợp các dạng của bài toán đường tròn