Các khoá học trực tuyến

Để tham gia các khoá học trực tuyến, vui lòng chọn khoá học theo danh sách các khoá ở dưới.

Đối với người học, các bạn cần đăng ký thành viên (nếu chưa đăng ký). Mỗi khoá học đều có giáo viên tương ứng và có Khoá ghi danh (Enrollment key) riêng. Giáo viên cấp cho các bạn khoá này thì mới tiến hành học được. Nếu chưa có Enrollment key, bạn nên yêu cầu giáo viên cấp cho mình.

Nếu sử dụng điện thoại, hãy vào chợ ứng dụng (Google Play, AppStore,...) rồi tìm với từ khoá "Moodle" để tải ứng dụng.


    Site announcements

    (There are no discussion topics yet in this forum)