Các khoá học trực tuyến

Để tham gia các khoá học trực tuyến, vui lòng chọn khoá học theo danh sách các khoá ở dưới.

Đối với người học, các bạn cần đăng ký thành viên (nếu chưa đăng ký). Mỗi khoá học đều có giáo viên tương ứng và có Khoá ghi danh (Enrollment key) riêng. Giáo viên cấp cho các bạn khoá này thì mới tiến hành học được. Nếu chưa có Enrollment key, bạn nên yêu cầu giáo viên cấp cho mình.

Nếu sử dụng điện thoại, hãy vào chợ ứng dụng (Google Play, AppStore,...) rồi tìm với từ khoá "Moodle" để tải ứng dụng.


  Site announcements

  Khoá học "Tạo khoá học với Moodle (Building online courses)"

  by admin moodle -

  Khoá học này thích hợp cho những ai muốn tạo khoá học trực tuyến với Moodle. Khoá học là miễn phí. Người học cần đăng ký tài khoản trên trang web này, rồi sử dụng Enrolment key là moodle để vào khoá học.

  1. Link tới khoá học: truyenthong.edu.vn/online/course/view.php?id=23

  2. Video hướng dẫn tạo tài khoản: youtube.com/watch?v=UgFJv5kK0g4

  3. Để thực hành tạo khoá học trên trang web này, tài khoản của bạn cần được nâng cấp từ Student lên Course Creator. Liên hệ Facbook facebook.com/phucndm để nâng cấp (miễn phí).