Các chuyên đề

Khóa học này giúp giáo viên, sinh viên sư phạm cũng như học sinh có thể tiếp cận được một kỹ thuật hay được sử dụng trong giải toán phổ thông, đặc biệt trong mảng đại số - tạo ra các bình phương. Qua việc sử dụng thành thạo kỹ thuật này, hi vọng người dạy và người học có thể có thêm một hướng tiếp cận, hướng suy nghĩ tuy không mới nhưng hiệu quả, đủ để giải các bài toán sơ cấp. 

toán học bao gồm cơ bản và nâng cao

Khóa học giúp cho HS giải thêm được nhiều dạng đề và hiểu rõ các dạng bài trong chương xác suất. 

Khóa học này giúp cho học sinh tính được thể tích của hình phẳng hoặc một vật thể tròn xoay bằng tích phân. Giúp cho học sinh biết được ứng dụng của tích phân vào đời sống.

Giúp các bạn giải phương trình bậc hai tìm ra nghiệm một cách nhanh chóng hơn

Hướng dẫn dùng Dùng Geogebra để khảo sát hàm số