Site announcements

Khoá học "Tạo khoá học với Moodle (Building online courses)"

Khoá học "Tạo khoá học với Moodle (Building online courses)"

by admin moodle -
Number of replies: 0

Khoá học này thích hợp cho những ai muốn tạo khoá học trực tuyến với Moodle. Khoá học là miễn phí. Người học cần đăng ký tài khoản trên trang web này, rồi sử dụng Enrolment key là moodle để vào khoá học.

1. Link tới khoá học: truyenthong.edu.vn/online/course/view.php?id=23

2. Video hướng dẫn tạo tài khoản: youtube.com/watch?v=UgFJv5kK0g4

3. Để thực hành tạo khoá học trên trang web này, tài khoản của bạn cần được nâng cấp từ Student lên Course Creator. Liên hệ Facbook facebook.com/phucndm để nâng cấp (miễn phí).