Các khoá học thử nghiệm Toán 11

ÔN TẬP XÉT TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM

Dãy số - cấp số cộng (CSC) - cấp số nhân (CSN) là dạng toán cơ bản của kiến thức lớp 11 có rất nhiều trong các đề thì tốt nghiệp và đại học. Tuy nhiên, có rất nhiều các bạn học sinh không nắm chắc được tính chất công thức tính tổng CSC - CSN, công thức CSC - CSN,..Chính vì vậy, trong khóa học này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết lý thuyết về CSC - CSN và bài tập chi tiết trong khóa học.

HS bổ sung thêm các công thức tính nhanh trong hình học không gian tạo thuận tiện trong việc tính các bài toán trắc nghiệm.

                                                                      

- Khái niệm mở đầu

- Các tính chất thừa nhận

- Các cách xác định mặt phẳng

- Hình chóp và hình tứ diện

- Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

- Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

giúp học sinh tìm giao tuyến của hai mặt phẳng bằng trực quan, chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Phần đầu của khóa học giới thiệu Phương pháp quy nạp toán học, một phương pháp chứng minh nhiều khẳng định toán học, liên quan đến tập số tự nhiên. Đây là một phương pháp chứng minh quan trọng và hữu hiệu trong Toán học.

Phần tiếp theo là các khái niệm cơ bản về dãy số (hữu hạn và vô hạn), sẽ được gặp nhiều trong các chương của Giải tích.

Cấp số cộng và cấp số nhân là hai dãy số đặc biệt và có nhiều ứng dụng, được trình bày hệ thống và chi tiết ở cuối khóa học.Đạo hàm là khái niệm quan trọng bậc nhất của Giải tích học, nó xuất hiện trong hầu hết các dạng toán ở phân môn Giải tích trong chương trình phổ thông và có nhiều ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống. Ở chương này, học sinh được học đầy đủ và hệ thống về đạo hàm cấp một từ các bài toán đưa đến sự xuất hiện khái niệm đạo hàm, định nghĩa, quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm của hàm số lượng giác và đạo hàm cấp hai. 

Giúp học sinh nắm vững kiến thức chương tổ hợp xác suất trong chương trình toán 11