Các course về Toán lớp 9

Khoá học tổng hợp các chuyên đề trọng tâm để ôn thi vào lớp 10 nhằm bổ trợ cho các em HS lớp 9 có cái nhìn tổng quan nhất về hệ thống kiến thức cần trang bị


Khóa học này bao gồm các hệ thống lý thuyết Hệ thức Vi-ét và ứng dụng cùng các dạng bài tập thường gặp, giúp các em học sinh lớp 9 nắm được trọn vẹn phần kiến thức này. Các thầy cô cũng có thể sử dụng bài tổng hợp này như một tài liệu hữu ích phục vụ quá trình dạy học của mình.