KT CUỐI KÌ THỬ


Giúp các em nắm được các dạng toán cơ bản của phương trình đường thẳng

Khoá này nhằm để kiểm tra và đánh giá các em học sinh cuối HK2 của trường Hai Bà Trưng, năm học 2020-2021.

Kiểm tra chương 2 Hình học 10.

Các em cần tạo tài khoản ở trang này. Cô sẽ cung cấp cho các em enrollment key để vào Khóa học và key để vào làm bài kiểm tra.

GV cung cấp bài tập và hướng dẫn giải các dạng toán cơ bản của chương, với mong muốn bạn đọc ở nhà có thể tự học bất cứ lúc nào.

Chúc các em thành công!

Bài học về Phương trình đường thẳng