Các course Toán lớp 8

Bài học này giúp bạn học phát hiện định lí Thalès thông qua việc khảo sát

Bài học này giúp bạn học và hiểu rõ định lí Thalès thông qua việc khảo sát, trải nghiệm mô hình và trả lời các câu hỏi liên quan.