Khoá học trang bị cho Học viên những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng các phần mềm toán để thiết kế các mô hình toán học tích cực nhằm hỗ trợ dạy học toán ở trường phổ thông.