Khóa học này cô cung cấp cho các em các video về lý thuyết của từng phần, có các ví dụ minh họa. Phần này các em cần nắm vững lý thuyết và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên (Có kiểm tra 15' và 45' phần này)