Khóa học này giúp các em hình thành khái niệm, định lý về phép quay. Đồng thời hỗ trợ các em giải quyết các vấn đề toán học liên quan đến phép quay trong hình học phẳng