Khoá học giúp sinh viên có hiểu biết về LL và PPDH môn Toán ở tiểu học; phát triển năng lực dạy học Toán và năng lực giáo dục toàn diện cho người học.