Khóa học này giúp học sinh hiểu được tích phân xác định của một hàm số và ứng dụng vào tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số, tính thể tích khối tròn xoay khi quay một hình phẳng (D) quanh trục Ox.