Khóa học nhỏ này mong muốn giúp các em học sinh hệ thống những kiến thức cơ bản (cả lý thuyết và bài tập) trong phần Ứng dụng hình học của Tích phân. Những ứng dụng này chủ yếu trong tính diện tích và thể tích các mặt tròn xoay. Ngoài ra, các em được tiếp cận đề kiểm tra thử, với các câu hỏi được chọn lọc kỹ.

Để tham gia học, các em đăng ký thành viên (nếu chưa đăng ký) & nhận enrollment key từ giáo viên.