Sau khi tham gia khóa học phép biến hình thì học sinh sẽ có bài kiểm tra đề đánh giá năng lực của học sinh