Khoá học dành cho nhóm lớp 181012T

Khóa học hỗ trợ cho sinh viên sư phạm toán những kiến thức cơ bản về các phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học toán, các kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra đánh giá và một số xu hướng mới trong công tác kiểm tra, đánh giá.