Khóa học nhỏ này mong muốn giúp các em học sinh hệ thống những kiến thức cơ bản và nâng cao (cả lý thuyết và bài tập) trong phần max - min của Tích phân. Những ứng dụng này chủ yếu trong các đề kiểm tra và thi THPT QG. Ngoài ra, các em được tiếp cận đề kiểm tra thử, với các câu hỏi được chọn lọc kỹ.

Để tham gia học, các em đăng ký thành viên (nếu chưa đăng ký) & nhận enrollment key từ giáo viên.