Khoá học trang bị cho Học viên những kỹ năng cơ bản trong việc ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm toán để hỗ trợ nghiên cứu giáo dục toán học và dạy học toán ở trường phổ thông.