Đáp án câu 2:  Can ngăn phụ huynh một cách tế nhị, đợi khi phụ huynh bớt nóng dận, thì Bạn (GV chủ nhiệm) trao đổi : Thưa phụ huynh là theo yêu cầu của BGH nhà trường và trách nhiệm GV chủ nhiệm về gặp PH để trao đổi phối hợp tìm cách giúp đỡ HS tiến bộ