Các khoá học thử nghiệm do các Giáo viên tương lai xây dựng

HỌC SINH SẼ TÌM HIỂU VỀ LÍ THUYẾT VÀ CÁC BÀI TẬP VỀ TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC (CẠNH - CẠNH - CẠNH)

Luyện thi THPT QG

Khoá học này được thiết kế để cung cấp một cái nhìn toàn diện về Định lý Thales, từ lý thuyết đến ứng dụng thực tế, kết hợp với các hoạt động thực hành và kiểm tra để đảm bảo học viên có thể vận dụng kiến thức một cách hiệu quả.

Lượng giác được phát triển từ nhu cầu tính toán góc và khoảng cách trong rất nhiều lĩnh vực nhu thiên văn học, lập bản đồ, bản vẽ thiết kế, khảo sát và tìm tầm bắn của pháo binh.

Ở lớp 9 , em đã biết tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Chương này mở rộng khái niệm đó cho một góc bất kì từ 0đến 1800