Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Sách Calculus của Ron Larson: Chương 7 – Ứng dụng của tích phân

Sách Calculus của Ron Larson: Chương 7 – Ứng dụng của tích phân

Tích phân có giá trị ứng dụng rộng lớn. Với mỗi ứng dụng được trình bày ở chương này, ta sẽ bắt đầu bằng các công thức đã biết, ví dụ như diện tích của hình chữ nhật, thể tích của đĩa tròn xoay, hoặc một công việc được làm bởi một lực không đổi. Sau đó ta sẽ học giới hạn của một tổng phát triển thành các công thức mới như thế nào trong đó bao gồm cả tích phân.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Phát triển NVSP thường xuyên môn Toán
  • Năm: 2015
  • Tác giả: Lê Thị Hằng Trâm, Nguyễn Lê Hồng Nhi, Hồ Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Trúc Ly
  • Tải về (pdf, ppt): Bản pdf, Bản ppt

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *