Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán

Category Archives: Đánh giá trong giáo dục Toán

Quá trình biên soạn đề kiểm tra 1 tiết chủ đề: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Trong chủ đề này ta sẽ tìm hiểu cách ra đề kiểm tra 45 phút cho học sinh lớp 7, chương “ Quan hê giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác” theo ma trận hợp lý giúp giáo viên nắm bắt năng lực học tập của học sinh sau mỗi chương, mức độ ra đề phù hợp với học sinh và mục tiêu dạy học.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&Đánh giá
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Hà Tiến Độ
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Quá trình biên soạn đề kiểm tra chương IV Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số lớp 8

Đánh giá và ra quyết định giúp nâng cao chất lượng học tập. Đánh giá giúp quyết định việc dạy sẽ được tiến hành như thế nào, học sinh học cái gì và học như thế nào, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học như thế nào để đạt hiệu quả, nên kết hợp những phương pháp dạy học gì cho một bài học cụ thể, học sinh thực hiện những khảo sát nào để hình thành tri thức toán…

(more…)

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Bài toán thực tế về Mặt tròn xoay

Thông tin về sản phẩm:

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Phương trình Đường tròn

Thông tin về sản phẩm:

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Thể tích Khối đa diện

Thông tin về sản phẩm: