Home » Từ chối trách nhiệm

Từ chối trách nhiệm

Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng luôn cố gắng giữ các thông tin trên trang web cập nhật và chính xác nhưng không thể đảm bảo về độ chính xác, trách nhiệm, sự phù hợp hay tính có sẵn về các thông tin, hình ảnh và sản phẩm trên website này vì bất kỳ một mục đích nào khác. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Một số link trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các link/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm hay đề xuất mà họ cung cấp.

Chúng tôi cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting…nằm ngoài khả năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Các hình ảnh, thông tin về một số khóa học hay kết quả học tập, thi cử của học viên tham gia các khóa học do chúng tôi tổ chức là kết quả của các phương pháp mà chúng tôi đang chia sẻ. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết hay đảm bảo rằng bạn sẽ thu được kết quả như thế sau khi tham gia các khóa học này. Chúng tôi chỉ cam kết cung cấp và hướng dẫn bạn cách làm còn việc có thu được kết quả mong muốn hay không là do bạn có nỗ lực và hành động hay không mà thôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không thu được kết quả nào sau khi tham gia các khóa học này.