Home » Posts tagged 'Giáo án'

Tag Archives: Giáo án

Hoạt động dạy học: Tổng ba góc trong một tam giác với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Hà Duy Mạnh
 • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Hoạt động dạy học: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Phạm Thị Minh
 • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Hoạt động dạy học: Tổng ba góc trong một tam giác với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Ninh
 • Tải về (gsp, doc): Mô hình, Giáo viên.

Hoạt động dạy học: Tính chất tia phân giác của một góc với Sketchpad

Trong hoạt động này, sau khi học sinh tính toán được số đo của góc zOy=? và theo dõi sự thay đổi các số đo các góc khi thay đổi vị trí các tia Ox hoặc Oy. Từ đó rút ra được tính chất tia phân giác của một góc.
Ưu điểm khi thực hiện hoạt động dạy học này học sinh thấy được minh họa trực quan qua nhiều trường hợp cụ thể từ đó có thể rút ra được kiến thức cho mình.
Học sinh tự nhận thấy những yếu tố không thay đổi và thay đổi từ đó rút ra được các tính chất cần tìm.

(more…)

Giáo án: Định lý Talet trong tam giác với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Lê Thanh Hoàn
 • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Hoạt động dạy học: Tìm tổng số đo các góc trong tam giác với Sketchpad

Trong hoạt động này, học sinh sẽ chơi một trò chơi trong đó các em tìm ra tổng ba góc trong một tam giác. Sử dụng Sketchpad để cắt ghép các góc. Hoạt động kết thúc khi học sinh xác định được tổng 3 góc bằng 180 độ.

(more…)

Hoạt động dạy học: Bài tập dựng hình với Sketchpad

Trong hoạt động này giáo viên sử sụng GPS để giúp học sinh biết cách dựng hình bằng phương pháp dựa vào giả thiết bài toán để suy luận ngược. Từ đó tìm ra cách dựng hình.
Đề ra: Cho tam giác ABC, dựng đoạn thẳng song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại E và F sao cho BE = AF.

(more…)

Giáo án: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

Giáo án: Tính chất ba đường trung trực của tam giác với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang
 • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Giáo án: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác với Sketchpad

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Võ Thị Dịu
 • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.