Home » Môn học

Category Archives: Môn học

Ứng dụng Maple để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để giải các bài toán liên quan đến Tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nhi
  • Tải về (mw): Maple – Tứ diện

Ứng dụng của Maple trong khảo sát hàm số bậc ba

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh
  • Tải về (mw): Maple – Hàm số bậc ba

Ứng dụng của Maple trong tam giác và đường thẳng

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để giải và biện luận một số Hệ phương trình bậc nhất

Thông tin về sản phẩm:

Một số ứng dụng của Maple trong Tổ hợp Xác suất và Thống kê

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để viết phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để tính toán đối với đường thẳng trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để viết phương trình đường tròn trong mặt phẳng và tiếp tuyến của đường tròn

Thông tin về sản phẩm:

Ứng dụng Maple để tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Thông tin về sản phẩm: