Home » Posts tagged 'Tam giác'

Tag Archives: Tam giác

Dạy học Định lý Cosin trong tam giác

Trong hoạt động này giáo viên sẽ thực hiện cắt, ghép hình để hình thành định lí cosin trong tam giác.

Định lý Cosin
(more…)

Tính chất 3 đường trung trực của tam giác và ứng dụng

Bài tập 1. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, trung trực của cạnh AC cắt CB tại điểm D ( Cạnh đáy bé nhất ) trên tia đối tia AD lấy E sao cho AE = BD Chứng minh tam giác DCE cân.

Bài tập 2. Cho tam giác đều ABC. Gọi D và E là hai điểm lần lượt trên hai cạnh AB và AC sao cho BD = AE. Chứng minh rằng các đường trung trực của đoạn DE luôn đi qua một điểm cố định khi D và E di chuyển trên các cạnh của AB và AC.

3 đường trung trực của tam giác
(more…)