Home » Posts tagged 'Hình học không gian'

Tag Archives: Hình học không gian

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Việc kiểm tra và đánh giá là rất cần thiết để đánh giá tính sẵn sàng của học sinh cho việc học mới, cung cấp cho giáo viên những phản hồi về sự thành công của phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận của mình, từ đó giúp giáo viên trong việc thiết kế các bài học mới. Làm thế nào để thiết kế bài học đảm bảo đánh giá được kiến thức , kỹ năng, thái độ, khả năng tư duy … của học sinh?

(more…)

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Toạ độ trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Phương trình đường thẳng trong không gian

Thông tin về sản phẩm: