Home » Posts tagged 'Hình học không gian'

Tag Archives: Hình học không gian

Sử dụng Maple để giải một số bài toán về đường và mặt trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để giải các bài toán liên quan đến Tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nhi
 • Tải về (mw): Maple – Tứ diện

Sử dụng Maple để tính toán đối với đường thẳng trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Ứng dụng Maple để giải một số bài toán hình học giải tích trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Maple và một số vấn đề liên quan đến mặt phẳng

Ở chương trình phổ thông chúng ta đã đa được làm quen với hình học không gian và các bài toán liên quan. Nhưng trong việc giải các bài toán đó các bạn gặp không ít khó khăn. Do đó tôi giới thiệu đề tài: Một số vấn đề liên quan tới mặt phẳng mà chủ yếu là tìm hình chiếu vuông góc của một đường thẳng lên mặt phẳng cho trước, giao tuyến của hai mặt phẳng và khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng nhằm mục đích giúp các bạn giải quyết những khó khăn thường vướng mắc ở các bài toán dạng này.

(more…)

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
 • Năm: 2010
 • Tác giả: Huỳnh Đình Tuân, Nguyễn Anh Văn, Huỳnh Văn Quy, Dương Huyền Phương
 • Tải về (pdf): Quan hệ vuông góc

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ song song

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
 • Năm: 2010
 • Tác giả: Huỳnh Quang Nhật Minh, Võ Đức Toàn, Trần Lưu Kỳ, Trần Ngọc Đức Toàn
 • Tải về (pdf): Quan hệ song song

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Việc kiểm tra và đánh giá là rất cần thiết để đánh giá tính sẵn sàng của học sinh cho việc học mới, cung cấp cho giáo viên những phản hồi về sự thành công của phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận của mình, từ đó giúp giáo viên trong việc thiết kế các bài học mới. Làm thế nào để thiết kế bài học đảm bảo đánh giá được kiến thức , kỹ năng, thái độ, khả năng tư duy … của học sinh?

(more…)

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Toạ độ trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Phương trình đường thẳng trong không gian

Thông tin về sản phẩm: