Home » Posts tagged 'Phép biến hình'

Tag Archives: Phép biến hình

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng

Để có cơ sở khoa học cho việc biên soạn các đề kiểm tra đảm bảo đánh giá được kiến thức, kỹ năng, thái độ, khả năng tư duy…của học sinh nhất thiết chúng ta cần có sự phân loại khoa học các mục tiêu trong giáo dục toán. Có nhiều cách phân loại khác nhau, tuy nhiên người ta thường sử dụng cách phân loại của Bloom. Sự phân loại các mục tiêu giáo dục toán theo Bloom gồm có 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và những khả năng bậc cao.

(more…)

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng

Có thể nói rằng, trong giáo dục Toán việc đánh giá thành tích học tập của học sinh là một bộ phận rất quan trọng, như Hughes đã từng nhận xét: ”kiểm tra-đánh giá có quan hệ qua lại với quá trình dạy học chặt chẽ tới mức hầu như không thể hoạt động trong lĩnh vực này mà lại thiếu lĩnh vực kia”. Đánh giá là công cụ đo tính sẵn sàng của học sinh trong việc học các kiến thức toán, đồng thời cung cấp cho giáo viên những phản hồi về các phương pháp giảng dạy mới và cách tiếp cận của học sinh, từ đó giúp giáo viên trong việc thiết kế bài học. Qua mỗi chủ đề dạy học, học sinh phải đạt được mức độ nhận thức về những nội dung nào và làm thế nào để đánh giá được điều đó?

(more…)