Home » Posts tagged 'Phép biến hình'

Tag Archives: Phép biến hình

Tính chất của phép Tịnh tiến

Thông qua việc sử dụng gsp về phép tịnh tiến, ta có thể biết được ảnh của đường thẳng, đoạn thẳng, tam giác, đường tròn …Từ đó giúp học sinh biết được các tính chất của nó.

Phép tịnh tiến
(more…)

Ứng dụng của phép Vị tự

Trong dạy học mục “ứng dụng của phép vị tự”, học sinh sẽ vận dụng lý thuyết được học (định nghĩa phép vị tự, tính chất của phép vị tự…) để giải quyết bài toán. Sau đó giáo viên sử dụng phần mềm GSP để mô tả bài toán một cách rõ ràng, cụ thể hơn.

Ứng dụng của phép Vị tự
(more…)

Bài tập ứng dụng phép quay trên Sketchpad

Trong hoạt động này, học sinh sẽ vận dụng lý thuyết được học (nhận dạng tam giác đều, hai tam giác bằng nhau, sử dụng phép quay…) để giải quyết bài toán. Sau đó giáo viên sử dụng phần mềm GSP để mô tả bài toán một cách rõ ràng.

Ứng dụng phép quay
(more…)

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng

Để có cơ sở khoa học cho việc biên soạn các đề kiểm tra đảm bảo đánh giá được kiến thức, kỹ năng, thái độ, khả năng tư duy…của học sinh nhất thiết chúng ta cần có sự phân loại khoa học các mục tiêu trong giáo dục toán. Có nhiều cách phân loại khác nhau, tuy nhiên người ta thường sử dụng cách phân loại của Bloom. Sự phân loại các mục tiêu giáo dục toán theo Bloom gồm có 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và những khả năng bậc cao.

(more…)

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng

Có thể nói rằng, trong giáo dục Toán việc đánh giá thành tích học tập của học sinh là một bộ phận rất quan trọng, như Hughes đã từng nhận xét: ”kiểm tra-đánh giá có quan hệ qua lại với quá trình dạy học chặt chẽ tới mức hầu như không thể hoạt động trong lĩnh vực này mà lại thiếu lĩnh vực kia”. Đánh giá là công cụ đo tính sẵn sàng của học sinh trong việc học các kiến thức toán, đồng thời cung cấp cho giáo viên những phản hồi về các phương pháp giảng dạy mới và cách tiếp cận của học sinh, từ đó giúp giáo viên trong việc thiết kế bài học. Qua mỗi chủ đề dạy học, học sinh phải đạt được mức độ nhận thức về những nội dung nào và làm thế nào để đánh giá được điều đó?

(more…)