Home » Hướng dẫn sử dụng trang web

Hướng dẫn sử dụng trang web

Các sản phẩm trang web giới thiệu được đặt trong các môn học khác nhau. Bạn có thể vào từng môn học để xem các sản phẩm của nó. Đối với từng sản phẩm, đều có giới thiệu về tác giả, năm, và liên kết để tải sản phẩm.

Nếu bạn đọc là tác giả của sản phẩm, có thể gửi email bản cập nhật của nó, đề xuất chỉnh sửa nội dung giới thiệu, hoặc thậm chí, yêu cầu gỡ sản phẩm ra khỏi trang web.

Vì số lượng sản phẩm của mỗi môn học là rất nhiều, nên có thể sử dụng công cụ tìm kiếm của trang web để tìm nhanh sản phẩm. Từ khoá để tìm kiếm có thể là chủ đề của sản phẩm, tên tác giả, năm…

Hướng dẫn này có thể được chỉnh sửa để phù hợp hơn cho các đối tượng bạn đọc khác nhau. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi có yêu cầu, đề xuất hoặc ý tưởng. Cám ơn.