Home » Hướng dẫn sử dụng trang web

Hướng dẫn sử dụng trang web

Các sản phẩm trang web giới thiệu được đặt trong các môn học khác nhau. Bạn có thể vào từng môn học để xem các sản phẩm của nó. Đối với từng sản phẩm, thông thường đều có giới thiệu về tác giả, năm, và liên kết để tải sản phẩm. Nếu liên kết tải sản phẩm có vấn đề, bạn có thể thông báo lại với chúng tôi bằng cách bình luận (comment) ở dưới bài viết chứa sản phẩm đó. Thông tin bình luận của bạn sẽ được bảo mật.

Nếu bạn đọc là tác giả của sản phẩm, bạn có thể gửi email bản cập nhật của nó, đề xuất chỉnh sửa nội dung giới thiệu, hoặc thậm chí, yêu cầu gỡ sản phẩm ra khỏi trang web.

Vì số lượng sản phẩm của mỗi môn học là rất nhiều, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng công cụ tìm kiếm của trang web để tìm nhanh sản phẩm. Từ khoá để tìm kiếm có thể là chủ đề của sản phẩm, tên tác giả, năm…

Nếu có những trao đổi liên quan đến sản phẩm, bạn có thể bình luận ở dưới bài viết, hoặc tham gia vào diễn đàn.

Hướng dẫn này có thể được chỉnh sửa để phù hợp hơn cho các đối tượng bạn đọc khác nhau. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi có yêu cầu, đề xuất hoặc ý tưởng. Cám ơn.