Home » Posts tagged 'Hàm số'

Tag Archives: Hàm số

Định lý về giá trị trung gian của hàm số liên tục với Sketchpad

Hàm số liên tục

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Dương Quốc Duy, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Văn Trí, Phạm Thỵ Thảo, Lê Thị Mỷ Trang
  • Tải về (gsp): Mô hình GSP

Sử dụng Maple để vẽ đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Thông tin về sản phẩm:

Cực trị của hàm số bậc 3 trên Maple

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 4 một ẩn

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để vẽ đồ thị hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để khảo sát Hàm số phân thức hữu tỉ

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để vẽ đường tiệm cận của hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Ứng dụng của Maple trong khảo sát hàm số bậc ba

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh
  • Tải về (mw): Maple – Hàm số bậc ba

Sử dụng Maple để tính Tích phân hàm số phân thức hữu tỉ

Thông tin về sản phẩm: