Home » Posts tagged 'TeX'

Tag Archives: TeX

Đề thi thử Đại học của trường THPT Hương Thuỷ, năm 2012

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử Đại học của trường THPT Hương Thuỷ, năm 2012, không kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Lê Viết Dược
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2007 môn Toán khối A

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2007 môn Toán khối A, không kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Lê Thị Thu Hương
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi học phần Đại số đại cương nâng cao

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Đại số Đại cương nâng cao, không kèm đáp án và thang điểm, Năm học: 2011-2012

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Hồ Thị Thu Liên
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 4

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 4, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2012-2013, dành cho lớp Toán 2.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Đoàn Thị Hậu
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi thử Đại học môn Toán của Tạp chí Toán học và tuổi trẻ

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử Đại học môn Toán của Tạp chí Toán học và tuổi trẻ, không kèm đáp án và thang điểm, năm học 2012.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Lê Văn Trịnh
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi học phần Hình học vi phân

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Hình học vi phân, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2006-2007, dành cho lớp Toán 4.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Lương Duy Nhật Minh
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi Học phần Giải tích 1

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 1, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2010-2011, dành cho lớp Toán 1.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Mai Thị Hồng Hạnh
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi Học phần Không gian Metric – Topo

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Không gian Metric – Topo, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: II – Năm học: 2010-2011, dành cho lớp Toán 2.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Mai Thị Trọng Hiếu
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008, khối B

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008, khối B, không kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Đinh Thị Thảo Quý
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng môn Toán khối A năm 2007

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng môn Toán khối A năm 2007, không kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Ngô Thị Hằng
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX