Home » Posts tagged 'TeX'

Tag Archives: TeX

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015-2016 của trường THPT Chuyên Quốc Học

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015-2016 của trường THPT Chuyên Quốc Học kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2016
 • Tác giả: Lê Văn Luân
 • Tải về (pdf, tex, png): Bản pdf, Bản TeX, png1, png2.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016: THPT Chuyên Đại học Vinh

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Đại học Vinh kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2016
 • Tác giả: Hồ Thị Đức Thảo
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề Khảo sát chất lượng lớp 12 của Sở GD-ĐT Thanh Hoá 2015-2016

Thông tin về sản phẩm:

Đề Khảo sát chất lượng lớp 12 của Sở GD-ĐT Thanh Hoá 2015-2016 kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2016
 • Tác giả: Nguyễn Công Hoàn Vũ
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra một tiết Đại số 9, chương I

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 9, chương I, kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Đào Thị Thuý
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX


Đề kiểm tra một tiết Toán lớp 8, chương III

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2014
 • Tác giả: Lê Lam Anh
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX