Home » Posts tagged 'Giải tích'

Tag Archives: Giải tích

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 4

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 4, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2012-2013, dành cho lớp Toán 2.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Đoàn Thị Hậu
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi Học phần Giải tích 1

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 1, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2010-2011, dành cho lớp Toán 1.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Mai Thị Hồng Hạnh
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi Học phần Không gian Metric – Topo

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Không gian Metric – Topo, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: II – Năm học: 2010-2011, dành cho lớp Toán 2.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Mai Thị Trọng Hiếu
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi học phần Giải tích 2

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 2, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: II- Năm học: 2010-2011, dành cho lớp Toán 1.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Dương Thị Hoài Thu
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề kiểm tra Học phần Giải tích 1

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra học phần Giải tích 1, không kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Lương Thị Thuỳ Duyên
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi học phần Đại số sơ cấp

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 1, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2008-2009, dành cho lớp Toán 3.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Lê Thị Kiều Oanh
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 1

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 1, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2006-2007, dành cho lớp Toán 1.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Hoàng Thị Vi Hạ
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Đề thi Học phần Giải tích 2

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 2, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: II – Năm học: 2010-2011, dành cho lớp Toán 1.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Nguyễn Nhật Minh
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX