Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Phần mềm The Geometer’s Sketchpad miễn phí

Phần mềm The Geometer’s Sketchpad miễn phí

Phần mềm Sketchpad bây giờ đã miễn phí, không giới hạn tính năng và thời gian sử dụng. Bạn có thể tải về và sử dụng nó cho máy tính Windows hoặc Mac của bạn. Phiên bản Sketchpad mới nhất có thể được tải về theo liên kết này: The Geometer’s Sketchpad (link tải về file cài đặt nên mở trên một cửa sổ mới), hoặc trực tiếp tại đây (cho Windows, bản cho Mac theo link này). Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn có thể sử dụng thông tin dưới đây để mở khoá giấy phép sử dụng cho Sketchpad.

Sketchpad cho Windows & Mac

License name: Pythagoras Single User License 1863 KJUJAM
Authorization code: BDFBF968

Khi nhập bạn cần chú ý sử dụng tất cả các ký tự và khoảng trắng như được hiển thị ở trên. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin ở hình dưới.

Thông tin Giấy phép

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *