Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Hàm số

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Hàm số

Bài viết này sẽ đi vào tìm hiểu cách xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan dựa trên bài toán tự luận tập trung chủ yếu vào chương “ Hàm số” – một chương quan trọng và giữ vị trí trung tâm trong chương trình toán trung học phổ thông cũng như trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay tuyển sinh đại học, cao đẳng. Bằng việc ứng dụng đạo hàm ta có thể xây dựng được các dạng bài toán về hàm số.

  • Học phần: Đánh giá trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Châu Thị Na
  • Tải về (pdf): Chủ đề Hàm số

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *