Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Ứng dụng của Lượng giác vào đời sống

Ứng dụng của Lượng giác vào đời sống

Như các bạn đã biết, hàm lượng giác là các hàm khá quen thuộc với chúng ta và chúng ta hầu như đều được học về các kỹ năng tính toán liên quan đến hàm lượng giác. Hàm lượng giác được ứng dụng vào rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống, góp phần phát triển cuộc sống của chúng ta như ngày hôm nay.
Trên cơ sở được học môn trải nghiệm sáng tạo, tôi đã tìm hiểu và thiết kế một bài luận với chu để “ứng dụng của hàm lượng giác vào đời sống” nhằm mục đích là nâng cao vốn hiểu biết của bản thân.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Lê Anh Dũng
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *