Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Đặc điểm và tác hại của online-learning mang lại cho người học

Đặc điểm và tác hại của online-learning mang lại cho người học

Với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng internet, đem lại cho con người nhiều ứng dụng tiện ích. Trong đó, dạy học trực tuyến trở thành một giải pháp của giáo dục nhắm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Đối với Việt Nam, đây còn là một hình thức tiến hành công nghiệp hóa giáo dục theo hướng phát triển.
Trong điều kiện ở Việt Nam, có thể thấy học sinh, sinh viên làm quen với Internet khá nhanh. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ phổ cập Internet của Việt Nam nhanh hơn nhiều so với nhưng nước Châu Á khác như Trung Quốc, Thái Lan và Philipine. Nhiều bạn trẻ Nam sử dụng Internet rất thành thạo cho mục đích giao tiếp và học tập. Việc học tập trên internet đem lại rất nhiều lợi ích và hiệu quả, nhưng cũng mang không ít tác hại không mong muốn cho người học.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Đoàn Thị Khánh Ly
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *