Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Toán khối D

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Toán khối D

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Toán khối D, không kèm đáp án và thang điểm

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Hồ Tuyết Minh
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *