Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi học phần Đại số sơ cấp

Đề thi học phần Đại số sơ cấp

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi kết thúc học phần Giải tích 1, không kèm đáp án và thang điểm, Học kì: I- Năm học: 2008-2009, dành cho lớp Toán 3.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Lê Thị Kiều Oanh
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *