Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2010

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2010

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2010 của trưởng THPT Bùi Thị Xuân, không kèm đáp án và thang điểm.

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Mỹ
 • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX
Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *