Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử Đại học của trường THPT Hương Thuỷ, năm 2012

Đề thi thử Đại học của trường THPT Hương Thuỷ, năm 2012

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử Đại học của trường THPT Hương Thuỷ, năm 2012, không kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Lê Viết Dược
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *